Föreningen

Teckning av Gillis Hiller

Teckning av Gillis Hiller

Bakgrund: 2010 så hade Länsstyrelsen ett informationsmöte/seminarium på Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby om bredbandsutbyggnad. Med på mötet var en representant från Halasjö hembygdsförening Inger Borg och Ann-Louise Johansson från Bökemåla. Efter det mötet så har det arbetats vidare för att ge information om vikten av bredbandsutbyggnaden till fastighetsägare i Halasjöbygden. Det finns ett nära samarbete med representanter för kommunen och med deras hjälp gavs ut en informationsfolder ut och där man också kunde lämna en intresseanmälan.
Nuläge: Halby fiber ek. för. har färdigställt sitt byanät och har 40 medlemmar i Halasjöbygden.
Organisationsnummer: 769623-7762
Bankgiro: 798-2127

Vald styrelse:
Ann-Louise Johansson - ordförande
Joakim Aho - sekreterare
Karsten Dalsgaard - ledamot
Sigge Karlsson – ledamot
Jan Järnbo – ledamot
Holger Ehrlich - ledamot
Mikael Esse - kassör 

Andreas Pettersson – ledamot

 

Comments are closed.