Information

Bakgrund

Karlshamns kommun antog förra året en ny bredbandsstrategi. I strategin konstaterar man att tillgång till internet och bredband är en viktig utvecklingsfaktor för kommuninvånare och företag. Visionen i strategin lyder: ”Fiber hela vägen hem” Som en del av strategin vill kommunen initiera och stödja s.k ”byanät”, där privatpersoner, företag i föreningar själva med ett visst samhällsstöd bekostar grävning, ledningsdragning och anslutning till en s.k nod (anslutningspunkt) i befintligt fibernät. Kommunen har beslutat att initialt städja 2 pilotprojekt, ett i Ringamåla och ett i Guövik. Vi är några personer som vill starta en byanätförening i Halasjöbygden. Anledningen är dagens dåligt fungerande kommunikationsinfrastruktur. Vi vill nu ta saken i egna händer och med kommunens stöd bygga ett fiberbaserat nät i området.
Varför fiber?

Det kopparnät som idag används för telefoni och för att ge bredbandstillgång via ADSL bedöms inte vara tillräckligt för dagens och än mindre för framtidens tjänsteutbud där datoranvändningen bara blir en del av användningsområdet för fiber. Kopparnätet är inte utvecklingsbart och kommer på sikt att avvecklas helt! Kapaciteten i en fiberoptisk kabel är mycket stor och kan utan problem samtidigt användas för telefon, tv och internet. Du som vill koppla in en högupplöst hdtv kan även göra detta via fiber utan problem. Dagens fibernät klarar minst 100 megabit per sekund både till och från användaren. Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och när den behöver bytas ut krävs ingen ny grävning eftersom ny kabel blåses in med tryckluft. Skulle det i framtiden komma tjänster som behöver större överföringshastigheter är det endast utrustningen som sänder och tar emot ljussignaler som behöver bytas ut. Eftersom informationen i fiberoptiska kablar överförs via ljussignaler är det oerhört driftssäkert och mycket okänsligt för störningar. Då fiberkabeln inte kan leda elektricitet påverkas den inte alls av åska. Ledningen är nedgrävd och väl skyddad från andra oväder och skaderisker.
Vad kostar det?

Kostnaden för att bygga och ansluta ett byanät till ett stamnät är beroende av flera faktorer som hur många som ansluter sig, hur långt det är till stamfibernätet och hur mycket eget arbete föreningen själv står för. För bredbandsbonnemang, drift och underhåll av stamfibernätet betalar man en fast månadsavgift till en kommunikationsoperatör. Avgiften är lika för alla, oavsett hur mycket man använder sin nätanslutning. Har man idag redan telefoniabonnemang, ADSL-abonnemang och TV-abonnemang så kan man räkna med en sänkning av sin månadskostnad. (Beräkningar som gjorts visar att månadsbesparingen blir ca 100-300:-, beroende på om man bara har telefoniabonnemang eller viasat mm.) Dessutom är det en investering i fastigheten och mäklare bedömer redan idag att en fiberanslutning ökar fastighetens värde med minst lika mycket som den egna insatsen. I Småland har exempel visat en ökning av husvärdet på uppemot 100 000:-.

Comments are closed.